Kontakt
VISY-StickČidlo VISY-Stick pracuje podle magnetostrikčního měřícího procesu. Do trubice čidla je zabudován drát vyrobený z magnetostrikčního materiálu. Drátem jsou vysílány magnetické pulsy, které generuje elektronika čidla, přičemž magnetické pole má kruhový tvar.
V plovácích jsou umístěny magnety, které drát magnetizují v plovoucí pozici. Superpozicí obou magnetických polí je vytvořen torzní puls, který směřuje k hlavě čidla. Takto vzniklý časový interval je zachycen a prostřednictvím elektroniky převeden.

VISY-Stick LPG
Magnetostriktivní čidlo, které poskytuje informace o úrovni paliva v nádržích na LPG.

VISY-Stick LPG

VISY-Stick Interstitial
Ekologické čidlo pro detekci úniků určené pro nádrže s dvojitými stěnami.

VISY-Stick Interstitial

VISY-Stick Sump
Ekologická čidla, která dokážou rychle a přesně rozlišovat mezi vodou a palivem.

VISY-Stick Sump